Oman kunnan palvelut

Linkkitiimi Oy toteuttaa digitukitoimintaa ja kehittää vertaistukiverkostoa jo useissa kunnissa. Näistä linkeistä löydät tietoa senioreille digitukitoiminnasta, senioreille tärkeistä sähköisistä palveluista ja aktiviteeteista omassa kunnassasi.