Immigrant pilot in Lahti – Maahanmuuttajien pilotti Lahdessa

Tämä sivu on tarkoitettu Lahden kaupungin eritrealaisten maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi. Kaupungin ja Linkkitiimi Oy:n pilottiprojektissa (Kotodigi) tälle sivulle kerättiin tärkeitä linkkejä ja tietoa. Lisäksi sivulle luotiin yhdessä pilottiryhmän kanssa tigrinjankielistä materiaalia muun muassa sähköisen asioinnin tueksi.

Tärkeää tietoa ja linkkejä

Tigrinya-suomi sanakirja

Tästä linkistä pääset Glosben tigrinya-suomi sanakirjan nettisivulle. Kaikkiin käännöksiin ei tässä sanakirjassa voi luottaa mutta yksittäisten sanojen käännöksissä se on kohtalaisen hyvä. Sanakirjan osoite: fi.glosbe.com/fi/ti/

Avaa linkki

Pikakuvake puhelimen näyttöön / Web page shortcut to homescreen

Ohje / instructions - Lisää pikakuvake lisääminen puhelimen näyttöön / Add a web page shortcut to your phone's homescreen

Avaa linkki

Kela – Ohjeet työmarkkinatuen hakemiseen

Tästä linkistä pääset ohjeeseen, jossa opastetaan työmarkkinatuen hakemisessa.

Avaa linkki

Kela – ohjeet verkkoasiointiin

Tästä linkistä pääset Kelan verkkoasioinnin ohjeisiin. Tässä kerrotaan muun muassa, miten voit liittää puhelimella ottamasi kuvan liitteeksi hakemukseen.

Avaa linkki

Kela ajanvaraus netissä

Tästä linkistä pääset varaamaan ajan Kelaan netissä. Jos haluat tulkkauspalvelun, voit kirjoittaa listätietokenttään toiveesi tulkista.

Avaa linkki

Alipi – maahanmuuttajien palvelupiste Lahdessa

Alipi-palvelupiste tarjoaa maahanmuuttoon liittyviä ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluja maahanmuuttajille: lastenhoito, oleskeluluvat, perheenyhdistäminen, yleiset ongelmat, ajan varaus lääkäriin tai muihin palveluihin...

Avaa linkki

Lahden kirjasto – englanniksi

Tästä linkistä saat avattua Lahden kirjaston sähköisen järjestelmän englannin kielellä.

Avaa linkki

www.munlahti.fi – maahanmuuttajien tukisivusto Lahdessa

Tästä linkistä pääset munlahti.fi palveluun. Palveluun on kerätty tietoa Lahden palveluista maahanmuuttajille.

Avaa linkki

Sääntöjä ja tietoa asumisesta Suomessa

Tästä linkistä löydät sääntöjä ja tietoa asumisesta Suomessa.

Lue lisää

PALVELUKUVAUS - KOTOUTTAMON TOIMIJAT / ሽም አገልግሎት - ምልምማድ ናብራ

 

TE-palvelut  ናይስራሕን ትምህርትን ምድላይ አገልግሎት

Palvellaan kotoutumisajalla olevia asiakkaita. Kotoutuja-asiakkailla on mahdollisuus asioida päivystysluontoisesti tai ajanvarauksella. Kotoutumissuunnitelmat tehdään aina varatulla ajalla. Kotoutumissuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen voi tarvittaessa osallistua muita yhteistyötahoja. 

ዐማዊልና ናብራ ንኽላማመዱ ንህቦ አገልግሎት እዩ። እዞም ዐማዊል ሐገዝ እንድሕር አድሊዩዎም አብቲ ናይቁልጡፍ ግዜ ብዘይ ቆጸራ ወይድማ ቆጸራ ብምሐዝ ይርከቡ። ናይ ሐደ ሰብ ናይግሊ ፕሮግራም ንኽግበረሉ ቆጸራ ይተሐዞ። ካልኦት ሰራሕተኛታት ከም ናትካ ሶሻል ነቲ ፕሮግራም መጀመርያ ክጻሐፍ ከሎን ዳሕራይ ግዜ ድማ ሐበሬታ ክዉሰኸሉ ከሎ ትሳተፍ።  

 

Alueellinen integraatiopalvelupiste (Alipiናይ ከባቢ ምዉህሀድ አገልግሎት

Alipissa annetaan ohjausta ja neuvontaa Päijät-Hämeen, Iitin, Myrskylän ja Pukkilan alueen maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien kanssa tehdään yksilöllistä asiakastyötä, tunnistetaan asiakkaan avun ja tuen tarpeet, arvioidaan kokonaistilanne ja ohjataan tarvittaessa muihin palveluihin.

አብ Alipi ነቶም አብ ከባቢ Päijät-Häme, Iiti, Myrskylä, Pukkila ዝርከቡ ስደተኛታት ምኽሪን ሐበሬታን ንህብ። ነቶም ስደተኛታት ዘድልዬም ናይግሊ ሐገዝ ንገብረሎም፡ ዐማዊልና ዘድልዬም ሐገዝን ደገፍን ንርዳእ፡ እቲ ጉዳዮም ርኢና አድላይ እንተኾይኑ ናብ ካልእ አገልግሎት ዝረኽቡሉ ነመሐላልፎም። 

 

Työpolku-hanke ናይስራሕ መንገዲ-ዕማም

Työpolku palvelee työttömiä maahanmuuttajia, jotka ovat käyneet kotoutumiskoulutuksen ja ovat TE-toimiston asiakkaita. Työpolku tarjoaa yksilöllistä valmennusta työnhaussa ja itsensä markkinoinnissa suomalaisessa työelämässä, etsii työkokeilupaikkoja ja ohjaa koulutuksiin. Työpolun asiakkaat tulevat TE -toimiston ohjaamana ja asiakkaat tulevat Työpolkuun ajanvarauksella. 

እዚ ናይስራሕ መንገዲ አገልግሎት ነቶም ቋንቋ ፊኒሽ ዝተማሀሩ ናይ TE- ኦፊስ ዐማዊል ኮይኖም ስራሕ ዘይብሎም ስደተኛታት ዝተባህለ አገልግሎት እዩ። እዚ ዕማም ዝህቦ ሐገዝ ስራሕ ናይምድላይ ደገፍ፡ አብ ፊንላንድ ስራሕ ዐለም ክእለትካ ምንጋርን ምርአይን፣ ናይስራሕ መላማመዲ ቦታ ንምርካብን ትምህርቲ ምድላይን። እዞም ደለይቲ ስራሕ TE ኦፊስ መንገዲ ዝመጹን ብስራሕ ዕማም ቆጸራ ዝተታሐዘሎምን እዮም።

 

Pakolaistaustaisten ohjaus –hanke ናይ ዑቕባ ሐተትቲ ደገፍ-ዕማም

Kiintiöpakolaistaustaisten asiakkaiden neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen asiakastyössä. 

Hankkeessa järjestetään omakielisiä infoja pakolaistaustaisille asiakkaille. TE-toimiston ohjaus- ja neuvontatyön kehittäminen ja kehittämisen tuki.

ናይ ምዱባት ሐተትቲ ዑቕባ ዐማዊልና ዝዋሀቦም ናይደገፍን ሐበሬታን አገልግሎት ምምዕባል።

ናይዚ ዕማም ስራሕ ንኹሎም ሐተትቲ ዑቕባ ብቛንቆኦም ሐበሬታ ይዋሀቦም።

 

Kela ከላ

Kelan asiointipiste tulee kauppakeskus Trioon 2020 tammikuussa 13.1 avattavalle Palvelutorille. (ei vielä käännetty..)

Palvellaan kaikkia palvelutorin asiakkaita, palvelutapa on Kelan valtakunnallinen.  Palvelu tapahtuu palveluohjauksella, asiakaskohtaamiset tapahtuvat palvelutilassa. Palveluneuvontaa annetaan kaikissa Kela-asioissa. Kelan ajanvaraukset hoidetaan vanhoissa toimitiloissa. 

ንኹሎም ዐማዊልና ነገልግል፣ ናይከላ መንገዲ አገልግሎት ሀገራዊ እዩ።

ንህቦ አገልግሎት ናይሐበሬታ ኾይኑ፡ ዐማዊል ድማ አብቲ ቦታ ይርከቡ።

እቲ ንህቦ አገልግሎት ናይኩሉ ከላ ጉዳያት ዘጠቓልል እዩ።

ቆጸራ ዝተሐዘሉ ቦታ አብ ናይከላ ኦፊስ እዩ።

 

 

Tärkeitä kysymyksiä ja vastauksia - Lahti survival package

Tässä osiossa listataan tärkeitä kysymyksiä ja vastauksia eritrealaisten maahanmuuttajien tueksi 

(käännetään tähän yllä oleva otsikko)

Mitä teen jos sairastun tai loukkaannun? Jos ei ole vakava sairaus, tukea antaa oma terveysasema. Jos tilanne on vakava, hoitoa antaa Akuutti24 keskussairaalassa.

እንታይ ክገበር ኣለኒ ምስ ዝሓምም ወይ ሓደጋ ዘጋጥመኒ? ከቢድ ሕማም አንተ ዘይኮነ ናብ ጥቃኻ ዘሎ ማእከል ሕክምና ድ። ከቢድ ሕማም አንተ ደኣ ኾይኑ ግን ናብ ኣኩቲ (Akuutti24) ኣብ ከስኩስ ሳይራላ: Keskussairaalankatu 7. ሐገዝ ትረክብ።

Mitä teen jos tulee tulipalo? ሓደጋ ባርዕ ሐዊ ምስ ዘጋጥም እንታይ ክገብር ኣለኒ?

  • poistu ulos  ካብ ዘለኻዮ ውጻእ
  • sulje ikkunat ja ovet perässäsi poistuessasi asunnosta ብድሕረኻ ንስትራታትን ማዕጾን ዓጺኻዮ ውጻእ
  • auta muitakin poistumaan  ካልኦት ንኽወጹ ሐግዞም
  • voit yrittää sammuttaa tulenalun sammutuspeitteellä tai käsisammuttimella, mikäli mahdollista - älä kuitenkaan vaaranna omaa tai muiden ihmisten turvallisuutta     እንድሕር ኪኢልካ ነቲ ሐዊ ከተጥፍኦ ፈትን ብመጥፍኢ ሐዊ ኮቦርታን ብቐሊሉ ከተልዕሎ ትኽእል መጥፍኢ ሐዉን ብምጥቃም። ተጠንቀቕ ንነፍስኻን ንኻልኦት ሰባትን አብሐደጋ ከይተእቱ።
  • tarvittaessa konttaa tai ryömi, lattianrajassa savua ja lämpöä on vähiten    አድላይ እንኾይኑ ፍሑኽ በል ምኽንያቱ ትክን ሙቐትን አብ መርየት ዝወሐደ እዩ
  • soita 112 turvallisesta paikasta    አብ ድሕንነት ዘለዎ ቦታ 112 ደዊልካ ሐገዝ ትረክብ
  • opasta palokunta paikalle    መጥፋእቲ ሐዊ ናብቲ ዘድሊ ቦታ ሐብሮም
  • poistuessasi käytä rappuja, hissiin voit jäädä loukkuun  ክትወጽእ ከለኻ መደያይቦ ተጠቀም፣ አብ ሊፍት ከይትዕጾ

Mitä teen jos kohtaan väkivaltaa tai joku uhkaa minua? Ota yhteys poliisiin. Ota video tapahtumasta todistusaineistoksi jos mahdollista.

እንታይ ክገብር አለኒ እንድሕር ዐመጽ አጓኒፉኒ ወይድማ ንድሕንነተይ ዘስገአኒ ኮይኑ? ንፓሊስ ተወከስ። እንድሕር ኪኢልካ ነቲ ዘጓነፈካ ቪድዮ አልዕሎ ምስክር ክኾነካ።

Mitä teen kun valoa on talvella vähän? Apteekista voi ostaa perusvoide iholle jos se kuivaa. D-vitamiinia kannattaa ottaa lisäravinteeksi. Kirkasvalolamppuja voi ostaa kaupasta ja käyttää kotona osan päivästä.

እንታይ ክገብር አለኒ አብ ግዜ ቁሪ ብርሀንን ጸሐይን ውሑድ ስለዝኾነ? ቆርበት ስለዝደርቕ ካብ ፋርማሲ ሎሽን ገዚእካ ተለኸዮ። ቪታሚን ዲ ተጠቀም። ድሙቕ ዝኾነ መብራህቲ ካብ ዱካን ገዚእካ ተጠቀም።

Mistä kysyä neuvoa, jos en tiedä mitä tehdä tai kuka osaa auttaa erilaisissa asioissa? Alipista voi kysyä neuvoa mihin tahansa asiaan. Siellä on palveluohjaajia ja tarvittaessa otetaan pikatulkkaus käyttöön jos ei ole yhteistä kieltä. 2020 Kela, sosiaalitoimi ja TE-toimisto tulevat samaan paikkaan Trio-kauppakeskukseen.

አነ ዘይፈልጦ ጉዳይ እንተአጋጢሙኒ ካበይ ሐበረታ ክረክብ ይኽእል፣ መንከ ክሕግዘኒ ይኽእል? ካብ Alipi ናይ ዝኾነ ጉዳይ ሐገዝ ክሕተት ይከአል። አብኡ ተሐጋገዝቲ አለዉ፣ ንቛንቆቋ ዘይክእል ድማ አተርጓማይ ክንድዉል ንኽእል። አብ 2020 . ናይ Kela, ሶሻልን TE- ኦፊስን አብሐደ ቦታ አብ ትሪዮ ሐገዝ ምሀብ ክጅምሩ እዮም።

Mistä saan apua työmarkkinatuen hakemisessa? Kela vastaa tuen antamisesta.

ናይ ትምህርትን ስራሕ ዘይብሎምን ሐገዝ ወረቐት ንምምላእ መን ይሕግዘኒ? ብዛዕባ ሐገዛት Kela ተወከስ።

Mitä teen jos en saa töitä? Ole yhteydessä TE-toimistoon.

እንታይ ክገብር እድሕር ስራሕ ዘይረኸብኩ? ናብ TE- ኦፊስ ኪድ።

Miten haen lapselle päivähoitoa tai koulupaikkaa? Lahti-pisteessä on paikka, missä täytetään päivähoitohakemus. Myös Lahti piste tulee 2020 tammikuussa Palvelutorille kauppakeskus Trioon. (tämä pitää kääntää)

ከመይ ጌረ ንደቀይ መዋእለ ህጻናት ወይድማ ቤት ትምህርቲ ይረኽበሎም

Miten minun kannattaa toimia kolmen vuoden jälkeen ja mistä saan tukea? Alipi toimii tukena myös tuolloin erilaisissa asioissa. Pitää myös pyrkiä itse harjoittelemaan itsenäistä asioiden hoitoa ja suomenkieltä.

ድሕሪ ሰለስተ ዓመት እንታይ ክገብር አለኒ፣ ካበይከ ሐገዝ ይረክብ? ንዝተፋላለየ ጉዳያት ሐገዝ ካብ Alipi ትረክብ። ባዕልኻ ጉዳያትካ ምስላጥን ፍንሽ ቋንቋ ምምሀርን ተላመድ።

Miten saan yhteyden muihin alueen eritrealaisiin maahanmuuttajiin? Alueella on WhatsApp-ryhmä. Ole yhteydessä Alipiin ja kysy eritrealaisten ryhmän kontaktihenkilöä.

አብ ካልእ ከባቢ ዝነብሩ ስደተኛታት ኤርትራዉያን ከመይ ጌረ ክረኽቦም ይኽእል? ናይ WhatsApp- ግሩፕ አሎ። አብ Alipi ኬድካ ናይ ኤርትራውያን ሕብረት ሐላፊ ሕተት።