Digikinkeritoiminta - tule opettelemaan yhdessä digitaitoja ja sähköistä asiointia!

Digikinkeritoiminnan päämääränä on opastaa ja ohjata ihmisiä sähköisen asioinnin ja palveluiden käytössä. Mahdollisuus kokeilla tabletteja maksutta madaltaa kynnystä tulla mukaan ja ottaa ensimmäiset digiaskeleet. Toiminnan avulla entistä useammille kärköläläisille annetaan mahdollisuus oppia toimimaan itsenäisesti ja aktiivisesti digitalisoituvassa yhteiskunnassamme. Ja viedä osaamista omaan ystäväpiiriinsä ja yhteisöönsä.

Kärkölän kunta rahoittaa digikinkeritoiminnan. Toiminta jatkuu nykyisellään yhdessä Linkkitiimi Oy:n kanssa ainakin joulukuuhun 2018 asti. Ja paikallisiin vertaisohjaajiin nojautuen jatkuvana toimintana pitkälle tulevaisuuteen. Yhdessä oppiminen ja erehtyminen on osoittautunut hauskaksi tavaksi kehittää näitä tärkeitä taitoja. Opastusta saa kuitenkin myös kotona jos liikkuminen on vaikeaa. Ketään ei jätetä yksin!

Yhdessä oppimisen tekevät mahdolliseksi seurakuntakeskuksessa järjestettävät “Digikinkerit”, joissa tarjotaan lisää taitoja tarvitseville kuntalaisille opastusta ja tukea - henkilökohtaisesti ja ryhmänä. Digikinkereille voi tulla mukaan milloin tahansa, millä osaamistasolla tahansa. Vasta-alkajat saavat joka kerta henkilökohtaista, oman tasoistaan tukea. Syksyn aikana järjestämme myös omia vasta-alkajien digikinkereitä. Yleensä tilaisuuksien alussa on yhteinen osio, jossa opetetaan ja harjoitellaan tehtävien avulla sähköistä asiointia tai saadaan tietoa ajankohtaisista asioista. Kinkereiden loppuosiossa osallistujille tarjotaan henkilökohtaisesti ja pienryhmissä tukea ja neuvoja - oman osaamistason ja kiinnostuksenkohteiden mukaan.

Mukaan toimintaan saa tulla minkä tahansa oman älyhärpäkkeen kanssa 🙂 Pyrimme tukemaan tablettien ja älypuhelinten käyttäjien lisäksi resurssien mukaan myös läppärin käyttäjiä. Kaikilla toimintaan osallistujilla on halutessaan mahdollisuus kokeilla kinkereillä helppoköyttöiseksi räätälöityä tablettia ja halutessaan ottaa tabletti kuukaudeksi kotiin kokeiltavaksi - täysin maksutta. Halukkaat voivat kokeilun jälkeen hankkia itselleen räätälöidyn laitteen omaksi - laitteelle avattujen käyttäjätilien, toivottujen sovellusten ja räätälöityjen paperiohjeiden kera. Vaikka hankittava tabletti olisi ollut aiemmin jollain kokeiltavana digikinkereillä tai kotona, laitteella on täysi uuden laitteen takuu, sekä Linkkitiimin tarjoama etätuki ongelmatilanteissa. Myös oman liittymän avaamisessa, ja sen varmistamisessa, että liittymä toimii omassa kodissa, saa tukea.

Jos mielenkiintosi heräsi ja haluat kuulla lisää, kannusta läheisiäsi mukaan tai tule itse digikinkereille oppimaan tai opastamaan. Voit myös kysyä lisää aiheesta ottamalla yhteyttä vertaisohjaajaryhmän vetäjään, Maarit Lahteen 040-829 6047 tai toiminnan kehityksestä ja laitteista vastaavaan, Linkkitiimi Oy:n Marko Torppalaan 044-970 6463.

Tervetuloa!